Vereniging Afvalbedrijven 

Helder beleid voor een circulaire toekomst

“Het heeft in Nederland lang geduurd voor de recycling van drankenkartons op gang kwam”, zegt Dick Hoogendoorn, directeur van de Vereniging Afvalbedrijven.

 “Toen er eenmaal een duidelijk beleid kwam in 2015, ging het meteen heel hard. We hebben een mooie inhaalslag gemaakt.” 

Lange termijnvisie nodig

Inmiddels is bekend dat de inzamelvergoeding voor gemeenten ook in 2018 wordt voortgezet. Hoogendoorn: “Dat is natuurlijk mooi. Helaas is er nog geen duidelijkheid voor de tweede periode van de Raamovereenkomst Verpakkingen (2013-2022). We hebben helder beleid nodig voor de komende jaren. Partijen moeten weten waar zij aan toe zijn, niet alleen in 2018 maar ook op de lange termijn.”

“Onze wens voor de toekomst: meer sturing op kwaliteit in de gehele keten.”

Dick Hoogendoorn

Directeur Vereniging Afvalbedrijven

Daadkrachtige besluitvorming

Zo leidt de huidige onduidelijkheid volgens Hoogendoorn tot een tekort aan sorteercapaciteit. Meer investeringen zijn nodig, maar die zijn alleen verantwoord als afvalbedrijven redelijke zekerheid hebben dat ze worden terugverdiend. “Dit soort investeringen wordt enkel gedaan indien er daadkrachtige besluitvorming is. Het proces is nu erg stroperig, dat werkt niet mee.” 

Kwaliteit als trend

Hoogendoorn is positief over de toekomst. Hij voorziet een trend waarin, naast volumes, ook de kwaliteit van het ingezamelde materiaal verbetert. PMD-inzameling en nascheiding van restafval moet zeker worden doorgezet. In de media verschijnen soms kritische berichten die de burger op het verkeerde been kunnen zetten. Des te meer reden voor een heldere en eenduidige boodschap aan het publiek. “Wij blijven ons inzetten voor meer en betere inzameling en recycling van afvalstoffen, inclusief gebruikte drankenkartons.”