Terugblik

​​​​​​​Door de jaren heen

Drie jaar geleden werden drankenkartons in Nederland nog amper gerecycled; het hoogwaardige materiaal verdween grotendeels in de afvalverbrandingsovens. Dit terwijl in de rest van Europa al meer dan 40 procent werd hergebruikt. In de buurlanden Duitsland en België zelfs 75 tot 89 procent. In dit opzicht bleef ons land dus ver achter. 

Inhaalslag

Inmiddels zijn wij goed op weg om deze achterstand in te halen. In 2016 kende Nederland een recyclingvolume van 21 kt​​​​​​​on (37 procent) (Europa: 430 kton, 47 procent). Dat is te danken aan de invoering van een inzamelvergoeding voor gemeenten in 2015. 

Politieke steun

De politieke steun is onmisbaar geweest in het behalen van dit resultaat. En ook de gedane investeringen en doorgevoerde innovaties van verschillende spelers in het veld hebben een waardevolle bijdrage geleverd. Dit toont wederom het belang van goede ketensamenwerking aan. De reis van het drankenkarton verloopt hierdoor voorspoediger dan ooit tevoren in ons land.

Weggooilogo

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) ontwikkelde een nieuw weggooilogo voor drankenkartons. Dit logo, te vinden op de verpakking, informeert consumenten dat drankenkartons na gebruik gerecycled kunnen worden. 

Toenemend draagvlak

​​​​​​​In 2016 en 2017 voerde HEDRA een peiling uit onder consumenten. Hieruit bleek dat veel Nederlanders bereid zijn om drankenkartons gescheiden in te zamelen, en dit naar eigen zeggen ook doen als dat in hun gemeente mogelijk is. Dat aantal groeit ook: van 57 procent in 2016 naar 67 procent in 2017.


De meeste mensen doen dit “omdat het een kleine moeite is” of gewoon “omdat het kan”. Dit geeft aan dat als gemeenten een goed inzamelbeleid hebben, hun inwoners veelal bereid zijn om mee te werken aan een gescheiden inzameling. 

Uit recent gepubliceerde cijfers van ACE, de Alliantie voor Drankenkartons en het Milieu, blijkt dat in de gehele Europese Unie steeds meer drankenkartons worden gerecycled. Waar in 2015 nog zo’n 44 procent (400 kton) van alle drankenkartons die op de Europese markt zijn gebracht werd gerecycled, was dat vorig jaar ruim 47 procent (430 kton). 

Potentie op EU-niveau

ACE benadrukt dat de gescheiden inzameling van verpakkingen belangrijk is voor het verwezenlijken van een goede recycling van drankenkartons. Uit het onderzoek van ACE is gebleken dat EU-lidstaten die geschikte systemen voor de inzameling van drankenkartons hebben, hogere recyclingpercentages kennen. Er is momenteel een aantal EU-lidstaten die achterblijven volgens ACE. Wanneer ook zij zouden investeren in de ontwikkeling van een geschikte infrastructuur voor inzameling, sortering en recycling, zou het hergebruik van drankenkartons sterk kunnen stijgen op EU-niveau. 

Het drankenkarton in Europa

De recycling van het drankenkarton verloopt ook gestaag buiten de Nederlandse grenzen. ​​​​​​​

Lees meer