Successen in de gemeente Teylingen

Goed op weg!

Sinds januari 2016 zamelt de gemeente Teylingen ook apart drankenkartons in. We vroegen aan wethouder Kees van Velzen hoe de invoering van deze inzamelingsmethode in zijn gemeente verlopen is en wat de toekomstplannen zijn. 

In de gemeente Teylingen verliep de invoering van de inzameling van PMD over het algemeen soepel, aldus wethouder Van Velzen. Dit had meerdere redenen. Ten eerste zamelde de gemeente al plastic in, dus de drankenkartons konden samen met plastic (en blik) in een zak. Ten tweede zorgde een heldere communicatiecampagne voor een soepele overgang. Lokale kranten en borden in de wijk waren daar onderdeel van. De gemeente hanteert nu een haalsysteem, waarbij PMD via zakken wordt ingezameld.

"De overgang naar het inzamelen van PMD ging ontzettend soepel."

Positieve resultaten

Drie maanden na de invoering van PMD-inzameling was de hoeveelheid PMD-afval al met 28 ton toegenomen. Tegelijkertijd heeft de invoering van PMD-inzameling gezorgd voor een sterke afname in de hoeveelheid restafval. 

Kees van Velzen

Wethouder (CDA) in Teylingen

Over deze resultaten communiceert de gemeente echter nauwelijks volgens wethouder Van Velzen: "Het communiceren van resultaten is eigenlijk een onderbelicht gebied."

Van zak naar bak

En de toekomstplannen van de gemeente? "Die zijn er zeker!" verzekerd wethouder Van Velzen ons. "We gaan over van inzameling via een zak naar speciale PMD-containers. Het wegwaaien van de zakken op straat zorgt voor een rommelig straatbeeld. Daarnaast krabben katten de zakken soms open." Om dergelijke vervuiling op straat tegen te gaan gaat de gemeente over naar containers. Ook het beter faciliteren van de burger in het scheiden van afval speelt hierin een rol. 

Doelstelling 2020

In 2020 moet iedere gemeente in Nederland 75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen. Deze doelstelling is nog niet behaald, maar Teylingen is goed op weg met een huidig percentage van ruim 60 procent. Met haar toekomstplannen werkt de gemeente stap voor stap toe naar een toename van de inzameling en de kwaliteit daarvan.