Gemeente Utrecht

Het nieuwe inzamelen

Sinds 2015 kent Utrecht het ‘Het Nieuwe Inzamelen’. Daarbij wordt onder meer plastic-, blik- en pak-afval (PBP) gescheiden ingezameld.

Aan het woord is wethouder Kees Geldof (VVD), verantwoordelijk voor de afvalinzameling in de vierde grootste stad van ons land. 

Scherpe stijging

“Voor zover inwoners er plaats voor hebben, willen wij plastic-, blik- en pak-afval (PBP) met kliko’s aan huis inzamelen. In stadse en hoogbouwwijken zijn ondergrondse containers op straat beschikbaar.” Dit heeft geleid tot een scherpe stijging in de hoeveelheid ingezameld PBP: van 1200 ton in 2015 naar 1700 ton in 2016, ofwel zo’n 5 kilogram per Utrechter. 

“Deze proef met nascheiding is een kans om te onderzoeken of we ook van deze buurten het afvalscheidingspercentage op een hoog niveau kunnen brengen.”

Voor 2017 voorziet Geldof dat deze cijfers uitkomen op ongeveer 2300 ton (bijna 7 kilogram per inwoner). Hiervan bestaat ongeveer 15 procent uit drankenkartons.  

Kees Geldof

Wethouder (VVD) in Utrecht

Nascheiding proef

Niettemin blijkt er nog een flinke hoeveelheid PBP in het restafval terecht te komen, vooral in de wijken zonder PBP-kliko. AVR start een proef om deze stroom met nascheiding aan te pakken, als aanvulling op de PBP-inzameling. “Deze proef met nascheiding is een kans om te onderzoeken of we ook van deze buurten het afvalscheidingspercentage op een hoog niveau kunnen brengen”, aldus Geldof. 

Milieuwinst door behoud inzamelvergoeding

Volgens hem levert de inzameling en het hergebruik van drankenkartons belangrijke milieuwinst op voor zijn gemeente. Om hiermee door te kunnen gaan, is de inzamelvergoeding van essentieel belang. Geldof is blij dat de vergoeding voor de inzameling ook na 2017 kan worden voortgezet, vooralsnog onder de huidige voorwaarden. 

B­­­ron: Portretfoto wethouder Kees Geldof: ­­Anna van Kooij