De inzameling van drankenkartons in Leeuwarden

Voorscheiding waar het moet, nascheiding waar het kan

Leeuwarden was van het eerste begin betrokken bij het opzetten van een inzamelsysteem voor drankenkartons. In 2013 voerden een aantal gemeenten een pilot uit, waarin op verschillende manieren drankenkartons werden ingezameld voor recycling. Deze proeven vormden de basis voor de invoering van de inzamelvergoeding voor drankenkartons.

Overgang naar nascheiding

“In de wijk Zuiderburen werden de drankenkartons thuis in een speciale krat, later in een verzamelcontainer gedaan en apart opgehaald”, vertelt Jan Atze Nicolai, wethouder duurzame ontwikkeling van Leeuwarden. “Wij kwamen toen tot de conclusie dat we een veel hogere opbrengst konden realiseren door drankenkartons na te scheiden uit het restafval.”


Dat is dan ook precies wat er gebeurt want vanaf 1 januari 2015 wordt al het huishoudelijk restafval van de gemeente door Omrin nagescheiden, waarbij de drankenkartons (naast andere soorten verpakkingsafval) beschikbaar komen voor recycling.

“Wij kwamen toen tot de conclusie dat we een veel hogere opbrengst konden realiseren door drankenkartons na te scheiden uit het restafval.”

Faciliteer de inwoners

Volgens Nicolai helpt dit ook om inwoners mee te krijgen in het scheiden van andere afvalstromen. “Wij bieden onze inwoners maximaal comfort dankzij de nascheiding van onder meer drankenkartons en kunststof verpakkingen. Maar er zijn ook huishoudelijke afvalstromen die wij niet met nascheiding kunnen aanpakken, bijvoorbeeld gft, papier en textiel. Daarom is ons motto: voorscheiding waar het moet, nascheiding waar het kan.” 

Uitdagingen kwaliteit 

Er liggen nog wel een paar uitdagingen, vooral om de kwaliteit van het ingezamelde materiaal te verbeteren. Zo is dat soms te nat doordat het te lang in een bak heeft gezeten. Samen met Omrin en Wageningen University & Research zoekt Leeuwarden naar oplossingen voor dit probleem.

Circulair Leeuwarden

Nicolai: “De inzameling en recycling van drankenkartons helpt ons om de nationale VANG-HHA doelstellingen te bereiken (minimaal 75 procent recycling, maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar). Bovendien streven wij naar een circulair Leeuwarden als hoofdstad van een circulair Fryslân. Hierbij vinden we het, voor de duurzame ontwikkeling van de gemeente, van groot belang dat iedereen zich ervan bewust is dat we naar een circulaire economie toe moeten. Acties rondom voor- en nascheiding van afval grijpen we aan om deze bewustwording te vergroten. Hergebruik van de waardevolle drankenkartons hoort daar bij.” 

“Wij streven naar een circulair Leeuwarden als hoofdstad van een circulair Fryslân.”

Jan Atze Nicolai

Wethouder (PAL/GroenLinks) in Leeuwarden