SUEZ

Hoog rendement bij sortering

SUEZ sorteert sinds 2015 drankenkartons uit PMD-afval. “Wij zijn zeer tevreden over de resultaten met het sorteren van drankenkartons”, zegt Freek Bakker, Director Operations bij SUEZ. “Doordat wij deze al in een vroeg stadium van het proces uitsorteren, is er minder kans op vervuiling in de sorteerlijn. En het rendement ligt hoog: 95% van de drinkpakken wordt daadwerkelijk uitgesorteerd.”

Kwaliteit is goed, maar kan beter

De kwaliteit zou nog beter kunnen, daar ligt voor SUEZ en partners in de keten​​ ​​​​​een belangrijk punt van aandacht voor de nabije toekomst. Daan de Rooij, Manager Value Chain Plastics, geeft aan dat gemeenten daarin een cruciale rol spelen: "Het is belangrijk dat mensen de pakken goed leeg maken en platvouwen, en de dop er terug op doen. In de voorlichting aan inwoners moet daaraan meer aandacht worden besteed."

“Het geeft vertrouwen dat we met partijen samenwerken die hun nek durven uit te steken en durven te ondernemen.”

Ketensamenwerking is basis voor succes

De Rooij en Bakker benadrukken dat samenwerking met ketenpartijen voorwaarde is voor succes. “Dit betekent kennis van elkaars processen, juiste afstemming en heldere afspraken. Hierdoor ontstaat vertrouwen en kun je in korte tijd veel tot stand brengen. De samenwerking met partijen betrokken bij de recycling van drankenkartons is hiervan een aansprekend voorbeeld.” SUEZ ontvangt bijvoorbeeld regelmatig bezoek van levensmiddelenbedrijven die willen zien hoe hun verpakking zich gedraagt in het sorteerproces.


Stichting HEDRA bracht SUEZ in contact met papierfabriek WEPA Nederland (Van Houtum), hetgeen leidde tot een partnership voor de lange termijn. Het grootste deel van de drankenkartons die SUEZ in Nederland sorteert, vinden zo hun weg naar een Nederlandse verwerker. 

Freek Bakker

Director Operations bij SUEZ

Daan de Rooij

Manager Value Chain Plastics bij SUEZ