Nieuwe impuls in Europa

Al jaren groeit de recycling van drankenkartons in Europa. ACE, The Alliance for Beverage Cartons and the Environment, publiceerde recent het nieuwe 2017 recyclingcijfer. In dat jaar werd 48 procent van de op de markt gebrachte drankenkartons gerecycled. “Wij zijn ervan overtuigd dat deze trend zich zal doorzetten”, vertelt directeur Annick Carpentier, waarbij zij verwijst naar nieuwe Europese regelgeving op het gebied van verpakkingsafval en initiatieven vanuit de industrie.

“Als je kijkt naar de levenscyclus van drankenkartons, zie je dat recycling helpt om de CO2-voetafdruk verder te verkleinen. Wij moedigen lidstaten daarom aan om ambitieus te zijn in de uitvoering van de nieuwe Europese afvalwetgeving en te zorgen voor goede systemen voor afvalinzameling en –sortering, wetende dat efficiënte gescheiden inzameling de recycling van drankenkartons stimuleert”, aldus Carpentier.


De leden van ACE - BillerudKorsnäs, Elopak, SIG, Stora Enso en Tetra Pak – hebben besloten een nieuw platform op te richten om de betrokkenheid van de industrie bij recycling van drankenkartons in heel Europa te coördineren. Nieuwe allianties en samenwerkingsverbanden moeten leiden tot nog betere oplossingen en opschaling in alle Europese landen.