Inzamelen drankenkartons in gemeenten, op scholen en langs de lijn

Om zo veel mogelijk drankenkartons te kunnen recyclen dienen ze ook goed te worden ingezameld. HEDRA is daarom blij dat anno 2018 bijna alle gemeenten in Nederland hieraan meewerken, door PMD-inzameling of nascheiding van het restafval. In onze jaarlijkse enquête vroegen we gemeenten onlangs hoe zij de inzameling van drankenkartons ervaren.

Boven verwachting

Uit de enquêteresultaten blijkt dat de hoeveelheid ingezamelde drankenkartons boven verwachting is en waarschijnlijk nog verder zal stijgen. Daarnaast geven gemeenten aan dat de inzameling van drankenkartons een substantiële bijdrage levert aan het behalen van de VANG-doelstellingen door vermindering van het restafval.

“Ook blijkt het vaak positieve invloed te hebben op de inzameling van kunststof en metalen verpakkingen.”

Over het algemeen zijn gemeenten tevreden met de kwaliteit van het ingezamelde materiaal. Tegelijkertijd geeft een kwart van de gemeenten aan dat de kwaliteit van het materiaal nog wel beter kan. Net als vorig jaar blijkt de voornaamste reden voor ontevredenheid vervuiling van PMD, met afkeuring van het ingezamelde materiaal als gevolg.

Steeds meer initiatieven

Een meerderheid van de gemeenten zegt van plan te zijn initiatieven te nemen voor een grotere opbrengst. Bij dergelijke initiatieven kan gedacht worden aan omgekeerd inzamelen, het aanpassen van de ophaalfrequentie en/of de containers, het invoeren van diftar en meer aandacht besteden aan communicatie richting inwoners en handhaving.

Dit laatste doen steeds meer gemeenten met behulp van afvalcoaches die de straat op gaan en inwoners informeren over de juiste manier van inzamelen.

Inzamelen op school en langs de lijn

Verder zien we dat de inzameling van drankenkartons op scholen en verenigingen een opkomende trend is. In 20 procent van de gemeenten zamelen scholen en verenigingen drankenkartons gescheiden in.


Bij iets minder dan 20 procent van de gemeenten doen enkel scholen dat op dit moment. Deze trend is niet alleen goed voor het ingezamelde volume, maar ook voor educatieve doeleinden.


Steeds vaker worden projecten op scholen georganiseerd waarbij leerlingen en docenten samen aan de slag gaan met afval scheiden. Gemeenten spelen soms ook een rol in deze positieve ontwikkeling. Zo begonnen de leerlingen van de zeventien basisscholen in Zeist samen met mascotte Karel Kraai, de Scheidlijster, met gescheiden inzameling.


Ook bij sportverenigingen, zoals skivereniging Wolfskamer in Huizen en de hockeyvereniging in Weesp, lijkt het inzamelen van drankenkartons voor recycling in opkomst.