Interview Chris Bruijnes, directeur KIDV

Aan de slag met duurzaam verpakken

Sinds 1 augustus 2018 is Chris Bruijnes directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Hij volgde Hester Klein Lankhorst op, die sinds de oprichting van het instituut in 2013 aan het roer stond. Chris Bruijnes, van huis uit chemicus, bekleedde eerder verschillende bestuurlijke functies bij adviserende organisaties in de milieu-, energie- en chemiesector. HEDRA sprak met hem over zijn nieuwe uitdaging bij het KIDV en, natuurlijk, over drankenkartons.

Duurzame verpakkingsontwikkelingen verzilveren

De eerste weken zijn Bruijnes goed bevallen. Hij verheugt zich op de samenwerking met uiteenlopende partijen: van verpakkende bedrijven en andere kennisinstituten tot aan zijn eigen team. Vanuit deze samenwerking wil hij een nieuwe koers inzetten. “Hester heeft het KIDV de afgelopen jaren neergezet als betrouwbare partner voor het bedrijfsleven. Nu is het aan mij om deze positie te verzilveren in duurzame verpakkingsontwikkelingen met onze kennis.”

Bij Bruijnes thuis

Bruijnes woont in een van de 379 gemeenten die drankenkartons inmiddels inzamelen. Bij hem thuis worden drankenkartons ingezameld via een PMD-zak. Het scheiden van drankenkartons is thuis al een gewoonte. De samenstelling van deze verpakking vindt hij al behoorlijk duurzaam, bijvoorbeeld door gebruik van FSC-hout voor het karton. Van belang is dat drankenkartons goed recyclebaar zijn. Dit geldt wat hem betreft ook voor de andere materialen dan het karton.

Rol gemeenten

Wat betreft het wegbrengen van de zakken is er volgens hem nog wel wat ruimte voor verbetering. Hij geeft aan zijn volle PMD-zakken op dit moment nog met de fiets te moeten wegbrengen; een PMD-container op loopafstand is bij hem in de buurt niet aanwezig. Gelukkig is verbetering in zicht. De gemeente Amersfoort, waar Bruijnes woont, wil de inzameling per wijk gaan optimaliseren. Net zoals veel andere gemeenten daar momenteel mee bezig zijn.


Hoe dat precies gaat gebeuren in zijn gemeente is nog niet duidelijk. Bruijnes zou de betrokken besluitvormers in ieder geval willen meegeven dat het vooral gemakkelijk moet zijn voor mensen om hun afval gescheiden in te leveren voor recycling, als zij kiezen voor bronscheiding. Hij ziet hierbij een centrale rol voor communicatie door gemeenten over het belang van gescheiden inzamelen naar burgers toe .

“Zonder bewustzijn van burgers komen we nooit tot een circulaire economie. We moeten het met zijn allen waarmaken.”

Innovatieperspectief

Bruijnes vindt het mooi om te zien dat er van drankenkartons steeds meer producten kunnen worden gemaakt. De lancering van vogelvoeder Hello Sam (pagina 3 van dit magazine) noemt Bruijnes een mooie ontwikkeling. Hij is benieuwd naar de producten die in de toekomst van poly-Al uit drankenkartons zullen worden gemaakt (denk aan stekkerdozen, grindmatten etc.). Bruijnes gelooft heilig in het innovatieperspectief van de verpakkingsketen: “meer hoogwaardige toepassingen van gerecycled materiaal moeten er hoe dan ook komen.” Hij kijkt ernaar uit zich daar de komende tijd voor in te zetten, samen met Stichting HEDRA.