Interview Robbert Loos, directeur Vereniging Afvalbedrijven

Met capaciteit, kwaliteit en afzetbaarheid naar een circulair Nederland

Robbert Loos trad in mei aan als directeur van de Vereniging Afvalbedrijven. Hij volgde Dick Hoogendoorn op. Net als zijn voorganger, zet Loos zich in voor de totstandbrenging van een circulair Nederland.

Groei capaciteit

In zijn eerste maanden ziet Loos de recente groei van de sorteer- en recyclecapaciteit voor o.a. drankenkartons als zeer positief. Hij verwacht bovendien dat deze capaciteit zich nog verder zal uitbreiden de komende tijd. “In Nederland mogen we trots zijn op deze groeiende infrastructuur, en op alle samenwerkingsverbanden die de afvalstoffenverwerkingsketen optimaliseren.”

Kwaliteit centraal

Tegelijkertijd baart een andere trend hem zorgen: de stijgende hoeveelheid stoorstromen, waaronder restafval dat bij PMD terechtkomt. “Dit belemmert de recycling van waardevolle grondstoffen, en daarmee de weg naar een circulaire economie. Daarom moeten we nog meer aandacht besteden aan de kwaliteit van het ingezamelde materiaal en de manier waarop dit op peil kan blijven”, aldus Loos.


Bij Loos thuis, in Brabant, worden drankenkartons samen met plastic en metalen verpakkingen opgehaald in transparante zakken die bij de lokale supermarkt te verkrijgen zijn. Bij hem thuis hoeven we ons geen zorgen te maken over de kwaliteit van het ingezamelde materiaal volgens Loos: 

“Mijn twee jongens vragen regelmatig: Papa, waar moet dit in?”

Afzet recyclaat

Naast kwaliteit, zijn recyclebaarheid en afzetbaarheid van recyclaat belangrijke speerpunten van de Vereniging. Daarom gaat Loos de komende tijd in gesprek met uiteenlopende ketenpartijen: “voor echte impact moet recyclaat op grote schaal worden afgezet in de markt, en die markt heeft bepaalde eisen. Als de keten die daarvoor ligt zoveel mogelijk kan voldoen aan deze eisen, kunnen er significante stappen worden gemaakt richting een circulaire economie.”